تبلیغات
ALONE PHOENIX - حدیث
تــنـــهـــا
بـلاگــــــآرشـیــومـوضـوعـات بلاگـــــآخـریـن پـستـهـاسایـر پـسـت هاسایـت های مفـیـد وکـاربـردینـویـسـنــده
نــظـــرسـنـجــیآمــار بلاگـــــAdmin Logo

لجاجت ؛ اندیشه صحیح را از بین میبرد .

امام علی علیه السلام

هرکس چیزی را دوست دارد ، زبانش به ذکر آن گویا گردد .

امام علی علیه السلام
نوشته شده توسط :Phoenix
دوشنبه 21 فروردین 1391-17:57